Casino Online Betway

Browse By

ACCIÓ CULTURAL APLAUDEIX LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS GOVERNS VALENCIÀ I CATALÀ

accio-cultural-aplaudeix-la-col%c2%b7laboracio-entre-els-governs-valencia-i-catalaAcció Cultural del País Valencià (ACPV) ha defensat durant anys la necessitat del diàleg i la col·laboració entre els governs valencià i català, per la senzilla raó que compartim una agenda d’interessos, necessitats i reptes comuns molt àmplia: la normalització lingüística, la creació d’un mercat i un circuit culturals conjunts, la necessitat d’un àmbit de comunicació que permeta la normal arribada a ambdós territoris de les respectives televisions i ràdios públiques en llengua pròpia, el corredor mediterrani, la manca d’inversió en infraestructures de l’estat, la interrelació comercial, el model econòmic, la participació en l’Institut Ramon Llull, la urgència d’un finançament just, la vocació europea, l’afirmació del dret dels nostres ciutadans a decidir per ells mateixos i en democràcia allò que volen ser, etc

Durant anys interessos polítics partidistes s’han posat per davant de les necessitats dels valencians, i ara assistim a l’exposició pública del que durant tant de temps hem denunciat: el govern contra els valencians era el govern de la corrupció, de l’autoritarisme, de l’anticultura i de l’intent permanent d’enfrontar valencians contra valencians.

Per tot això, Acció Cultural aplaudeix que finalment comence a guanyar terreny la racionalitat, la moderació, i el respecte als interessos dels valencians des del diàleg, el respecte i la col·laboració. Un diàleg que s’ha de traduir en objectius que han d’anar concretant-se, en mecanismes institucionals permanentsde seguiment, d’avaluació i d’impuls d’aquesta col·laboració, quehauria de comptar també amb espais de participació de la societat, d’associacions i d’entitats, per a tal d’eixamplar la base i la implicació socials d’aquesta nova dinàmica, i per a garantir la seua irreversibilitat en benefici de tots els valencians.

Acció Cultural entén que el canvi social i polític que ha protagonitzat el País Valencià ofereix oportunitats que, malgrat les dificultats inevitables, cal aprofitar, perquè ara és l’hora de passar dels gestos i de les reivindicacions al diàleg, a la negociació, a l’acord i a l’assoliment d’objectius. Una dinàmica aplicable tant a la relació entre els governs de Catalunya i València com a la que volem per a les entitats i la societat valenciana amb les seues institucions, a fi d’assolir fites com la competència lingüística per a l’accés a la funció pública, el retorn de les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio, una llei d’igualtat lingüística (en la línea que ACPV i les universitats valencians vam proposar en el seu moment, i que cada dia compta amb el suport de més agents socials), un avanç concret en la creació de mercats i circuits culturals conjunts, l’extensió social de la demanda d’un finançament just, o l’aprofundiment de la col·laboració institucional entre el País Valencià i Catalunya en tots els àmbits, també en l’Institut Ramon Llull, per exemple.


There is no ads to display, Please add some

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *